2010-08-04

Lite onödigt kanske?

Det är uppenbart att FP är det parti som satt mest fokus på skolfrågor men nu går man ett steg för långt i ivern att styra upp skolan. Att strama upp "slöjreglerna" är ett slag i luften.

För det första, både niqab och burka är väldigt sällsynta i Sverige, i synnerhet på skolor och olika utbildningar. Ett tidigare fall finns och har nu gått till DO.

Så vad ska man göra istället för att detaljreglera?

Ta det från fall till fall. Den fria marknaden (i form av arbetsgivare och arbetstagare) kan utan problem själv lösa det. Behövs det verkligen specifika regler för olika former av slöjor? Är det inte bättre med generella regler för vad rektorer ska kunna kräva hur deras anställda klär sig? Detta helt oavsett den anställdes bevekelsegrunder - religiösa eller andra - för att klä sig på ett eller annat sätt, något som är helt ointressant för den här typen av frågeställningar.

Att bära burka eller niqab kan i vissa yrken - likt andra klädesplagg som är väldigt skrymmande - utgöra ett stort och oöverstigligt problem. Detta är säkerligen något som arbetsgivaren kommer göra väldigt klart vid en arbetsintervju.

I vissa fall kommer krav på viss klädsel (eller frånvaro av annan) att vara ett rimligt krav. Att kräva att en telefonförsäljare klär sig på ett eller annat sätt känns orimligt men att en lärare eller anställd med kundkontakt klär sig på ett sätt som arbetsgivaren efterfrågar är fullt rimligt.

Oavsett så måste frågan ställas om det är nödvändigt att vi har specifika regler för slöjor eller om det faktiskt räcker med att arbetsgivare har möjligheten att ställa generella krav på anställda? Finns det inte bättre saker att koncentrera sig på politiskt?

På samma tema: DN, GP, SVD, AB, SR, Johansson-Heinö, Stardust.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se