2010-08-31

Teori och praktik

Det är något med praktiska kunskaper som Socialdemokraterna har svårt för. I det gamla arbetarpartiets Sverige ska alla bli högskolebehöriga - att i stället välja att satsa på praktiska ämnen duger inte. Och att döma av de rödgrönas valmanifest, som presenteras idag, är det en inställning som inte har ändrats. Om de rödgröna vinner valet ska högskolebehörighet även i fortsättningen vara obligatoriskt att läsa in för alla gymnasieelever.

Alla elever ska ha chans att bli högskolebehöriga, oavsett vilket gymnasieprogram de går. Men de bör inte vara tvingade till det. I oppositionens värld är högskolebehörighet det enda som räknas, med resultatet att skoltrötta elever hoppar av gymnasiet för att de tvingas läsa så mycket teori. Om det är valfritt att läsa in högskolebehörighet kommer det säkert finnas elever som väljer att inte göra det och som sedan ångrar att de inte gjorde det. Men i sådana fall kan de göra det i efterhand. Och att en del elever får lägga något extra år på att läsa in högskolebehörighet är väldigt mycket bättre än att stora grupper unga människor hoppar av gymnasiet för att de inte vill läsa så mycket teori så att de kan bli akademiker.

De rödgrönas inställning tycks till stor del bottna i en svag tilltro till unga människors förmåga att fatta bra beslut. Om en elev väljer att satsa på en yrkesutbildning som inte ger högskolebehörighet, anser de rödgröna att valet troligen beror på att denne vill ta den enkla vägen och slippa undan teoretiska studier. Om man litar på att även unga människor har förmåga att göra kloka och självständiga val, är nog en mer trolig förklaring att valet grundar sig på intresse för yrket ifråga och är tämligen väl avvägt.

På samma tema: SvD, Allehanda, Ravenna, Gerdaus.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se