2010-08-20

En liberal drömregering


Skriver idag på Expressens Sida 4 om en liberal drömregering. Personerna på listan är endast partipolitiskt obundna och är tänkt att visa på den mångfald av personer med färdigheter och kunskaper lämpade för politiskt styre men som inte direkt är inblandade i politiken.

Mer mångfald och öppenhet är min förhoppning. Sedan försvann ett par statsrådsposter på grund av utrymmesskäl. Jag saknar både en justitieminister, miljöminister, infrastruktur och jordbruk. Sedan är det inte omöjligt att skapa ett par nya statsrådsposter, eller stryka och slå samman.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se