2010-08-20

Släpp kulturen fri!

Så enkelt, men så fantastiskt:
Vi vill ha ett Stockholm där det är nära till dans, kulturevenemang och lätt att ordna klubbar. Staden måste vara öppen för alla medborgare, och kommun och ordningsmakt ska vara behjälplig så länge man inte stör någon annan. Vid arbetet med Kulturvision 2030 blev det uppenbart att det återstår mycket att göra för att stödja initiativ, i alla olika former, som vill göra Stockholm till en ännu mera levande stad.
FP i Stockholm och Madeleine Sjöstedt föreslår bland annat:
Skrota danstillståndet, Utöka livecheckarna, Öppna upp friluftsteatrarna och andra outnyttjade platser för kulturevenemang, Gör det lättare för kulturentreprenörer och föreningar att starta verksamhet på outnyttjade platser i staden till exempel under broar, i parker och på rivningsfastigheter.
Kommunpolitik när den är som mest liberal!
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se