2010-08-20

Folkpartiets valfilm: KärnkraftenFolkpartiets industrimusikal! Inga konstigheter med budskapet: utan kärnkraften stannar Sveriges mycket exportberoende industri. Förnyelsebara energikällor behövs, och måste utvecklas men samtidigt måste vi tänka på att Sverige är en del av Europa. På kontinenten finns ett flertal länder vars energiproduktion nästan helt är baserad på fossila bränslen. Kärnkraften behöver inte utesluta andra energikällor utan behöver utökas.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se