2010-08-04

Kritik mot burkaförbudetKritiserade igår Björklund för hans utspel gällandes förbud mot burkor och niqab i skolan i ett Tv4-inslag.

Vill passa på att länka till några av de andra artiklar och inlägg jag gjort i debatten om burkan och slöjan i kombination med de utmaningar som samhället ställs inför:

Här, här, här, här, här, här och här.

Jag skriver även idag på Expressens Sidan 4 om utspelet:

Som liberalt parti bör vi lämna gårdagens identitetspolitik. Nu riskerar vi i stället att bli medskyldiga till dess fortlevnad. Specifika klädesplagg - och därmed indirekt en specifik grupp - pekas ut som unika i en fråga där lagar och regler tvärtom borde vara generella och gälla för alla. Framtidens integrationspolitiska utmaningar kräver annat än symbolpolitik. I stället borde Folkpartiets fokus vara att inte politisera religiösa eller kulturella frågor.

En lyckad integration bygger på tre saker: språk, lagar och sysselsättning. Alla som bor och lever i ett land måste kunna språket och följa lagarna. I ett land som Sverige där vi tror på att människor ska kunna försörja sig själva och ha inflytande över sina egna liv är det dessutom en självklarhet att verka för att alla ska ha möjlighet att få en givande sysselsättning.

Det är om sådant Folkpartiet borde tala. Om riktig politik, som inte skiljer ut vissa grupper utan skapar möjligheter för alla i samhället. Tyvärr är Jan Björklunds utspel istället ett i raden från Folkpartiet som bygger på orden "förbud" och "krav". När kommer det folkpartistiska förslag som talar om att "liberalisera" och "tillåta"?

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se