2010-08-03

Förvirrade socialdemokrater

Socialdemokratin förmår ibland att vara väldigt klok och väldigt korkad på en och samma dag. Läser idag både en välbalanserad analys signerad Ulf Bjereld samtidigt som SSU går ut och kräver att unga ska kvoteras in på statliga tjänster:
/../så menar SSU att staten skulle kunna styra de statliga företagens anställningar genom att ändra i statens ägardirektiv.
SSU är inte främmande för att sätta grupp mot grupp. Hur resonerar man annars om man i utspelet helt förbigår den viktiga frågan om hur fler jobb ska skapas (ur intet är inte en godtagbar lösning). Ska någon förlora sitt jobb för att andelen unga ska vara exakt 25%?

Annars brukar en vanlig anklagelse mot liberaler som vill diskutera arbetsrätten vara att vi vill ställa unga mot äldre. En blygsam förändring av arbetsrätten är ju ett kommatecken i bibeln jämfört med hur detta skulle sätta grupp mot grupp. Ska äldre sparkas till förmån för unga?

Ska unga anställas för att de är unga eller för att de är kvalificerade för jobben? Har de funderat på hur mycket den statliga sektorn behöver expandera för att andelen unga ska vara 25% utan att någon över 35 förlorar sitt jobb?

Ett huvudlöst och oerhört oansvarigt förslag från SSU.

På samma tema: Edvin Alam
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se