2010-08-09

Glöm inte Västsahara

En konflikt som tyvärr ofta kommer i skymundan är den mellan Västshara och Marocko. En långtgående ockupation pågår i det tysta. På detta tema skrev jag i ST tillsammans med en rad andra politiker:
Folkrätten får inte omtolkas för att tillåta ohejdad exploatering av skyddade områden. Ett nytt fiskeavtal med Marocko måste utesluta Västsaharas vatten. Marocko måste förmås häva ockupationen och Västsahara få styras av sitt eget folk!
Tyvärr känns Västsahara som en fråga där EU och då främst kommissionen har kunnat agera mycket kraftfullare än vad man hittills har gjort. Det finns goda exempel på när EU:s mjuka makt används för att harmonisera lagstiftning och skapa goda incitament (se bara på Kroatien eller Serbien) till förändring. Tyvärr verkar kommissionen vara alltför lam när det kommer till Marocko.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se