2011-03-28

Vad ville Juholt?

Vad har Håkan Juholt gjort som riksdagsman? Vilken är hans politiska inriktning? Helt enkelt: "Hwad vilja Socialdemokraterna" framöver om man ska se till Juholts tidigare arbete? En genomläsning av Juholts motioner från 1994 och framåt visar ett brinnande intresse för ett par frågor. Kalmar län sticker ut.

Håkan Juholt har inte legat på latsidan. Vad vet vi att Juholt gillar? Kalmar, försvarspolitik och jämlikhet. Motionerna håller bra kvalité men är ofta, frånsett de Kalmarrelaterade motionerna, lite vaga, i synnerhet de om jämlikhet. Juholt verkar vara något av en Pork Barrel-politiker. Inget fel i det, riksdagsledamöter ska företräda sina väljare men möjligen var det lite väl mycket fokus på just Kalmar län. Knappast är det något som ska främja Kalmar läns arbetsmarknad eller företagande, istället är det förflyttande av statliga verk och politiska åtgärder som varit på agendan.

En genomläsning visar att Juholt är fullkomligt (om han inte visar det på annat sätt) ointresserad av integration, företagspolitik, småföretagsvillkor, hur jobb skapas, industrin, utanförskap av alla sorter etc. Dvs bland annat sådant som skapar de skattekronor som sedermera ska fördelas. När det handlar om arbete handlar det främst om rent fördelningspolitiska åtgärder eller åtgärder som syftar till att flytta runt myndigheter, troligtvis inte en strategi som ger långsiktig tillväxt till Sverige.

Det finns inget i Juholts riksdagsmotioner som skiljer ut sig eller ger vid handen att den nya S-ledaren bär på några originella visioner eller policyförslag. Det är klassisk S-politik där allt börjar och slutar med staten. Ett intressant undantag var Konst-ROT, dvs ett avdrag för konstnärligt arbete. Innovativt och intressant men totalt hyckleri om man betänker att Juholt är motståndare till RUT-avdraget. Men intressant är att Juholt inte är främmande för att utöka ROT-avdraget till andra typer av tjänster, det visar ändå att han inte är främmande för idén om avdrag för tjänster.

I en chatt på Aftonbladet hintade Juholt om riktningen framöver på integrationsområdet:
[Kommentar från Lennart : ]
Vill S-partiet göra ändringar i gällande invandrarpolitik. I så fall vilka?

Håkan Juholt (S):
Vi behöver ett mycket bättre flyktingmottagande med fokus på jobb. Det är orimligt att några få kommuner bär hela ansvaret för flyktingmottagningen
Orden ovan är mig veterligen det enda Juholt sagt på integrationsområdet. Intensivt googlande på området gav inget, tar gärna emot tips, riksdagsmotionerna innehöll inget.

Ansvarsfördelning mellan kommuner för asylflyktingar är knappast något originellt och snart alla partier har förslag på hur systemet ska förändras. Men vem vet, Juholt kanske sitter inne med massor av förslag på hur fler jobb ska skapas, hur integrationsproblemen ska lösas och hur fler nya företag ska blomstra i Sverige. Säkert är i alla fall att hans 17 år i riksdagen inte avslöjar dessa förslag.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se