2011-03-28

Narcissism som miljöengagemang

Bilden ovan hittad via Andreas Ekström. Det börjar bli en vanlig fråga, ska du/ni släcka på earth hour? Men vafalls? Ska ni inte sitta i mörkret och vara solidariska?

Earth hour är i bästa fall harmlöst och inspirerar ett par personer att engagera sig i miljöfrågor. I värsta fall är earth hour skadligt, tidsslöseri och förskjutning av fokus åt fel håll.

- Det är inte energi och elektricitet som behöver sparas eller manifesteras mot. Mörker är knappast något angenämt alternativ. Dessutom är det otänkbart att sparande av energi kommer ske i någon omfattande skala. Vi använder fler elektroniska produkter och framförallt: fler personer gör detta. Istället borde fokus ligga på hur vi producerar elektricitet. Detta är en ödesfråga av rang, inte patetaiska besparingar på marginalen. Här kan man invända att earth hour ska uppmärksamma klimatfrågan generellt. Men frågan är verkligen hur många av alla de miljoner som deltar i spektaklet som följer med på den logiska vandringen, istället är det mest troliga att man köper idén om att släckandet av lampor är något symboliskt bra då energi är skadligt.

- Engagemang är ett nollsummespel. Uppmärksamhet och tid är, tro det eller ej, ändliga resurser. I en artikel förra året efter earth hour hänvisade jag till en forskargrupp vid Torontos universitet som mätte människors engagemang som menade att vårt engagemang i sociala och samhälleliga frågor är begränsat. Lägger man således både tid och symbolisk vikt vid earth hour är konsekvensen att man inte lägger tiden på något som bevisligen gör skillnad. Om människor dessutom enas i stora manifestationer av symbolisk tyngd finns risken att makthavare och företag köper sig fria genom ögontjäneri till dessa när viktiga frågor förblir ignorerade.

Så sluta posera i mörkret och köp 1000 träd istället, betydligt vettigare.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se