2011-03-21

Skrota nämndemannasystemet!

Om det är någon som fortfarande tycker att en "folkrepresentation" i domstolar är en bra idé kan väl läsa dagens DN Debatt:

Dömer våra domstolar på ett likformigt och förutsägbart sätt? Ett antal mål från senare tid får mig att tvivla. Målen visar nämligen att det ibland kan framstå som nära nog en sinkadus om en person döms till ett långvarigt fängelsestraff eller frias helt.

• Göteborgs tingsrätt frikände en man åtalad för skattebrott. Beslutet fattades av två nämndemän – den ende juristdomaren hade motsatt uppfattning – i uttrycklig strid med ett prejudikat av Högsta domstolen.

• Högsta domstolen frikände en man som dömts av hovrätten i Jönköping för upprepade våldtäkter mot sin son och grovt sexuellt utnyttjande av honom under en treårsperiod. Hovrätten, i vars majoritet ingick två nämndemän, fick se sin bevisvärdering helt underkänd av HD. Tingsrätten hade friat mannen men två av de tre nämndemännen ville döma honom.

• Hovrätten i Jönköping dömde en kvinna till livstid för mord på sin mor och en väninna trots att hon friats helt av tingsrätten. Hovrätten, i vars majoritet ingick rättens bägge nämndemän, underkände i detta fall tingsrättens synnerligen omsorgsfulla bevisvärdering.

• Svea hovrätt frikände en man åtalad för våldtäkt med tre röster mot två. Rättens bägge nämndemän ingick i majoriteten. I tingsrätten friades mannen av de tre nämndemännen, medan juristdomaren ville döma honom.
Låt juridiskt utbildade personer fatta beslut i domstolar och låt politiker vara politiker, inte självutnämnda folkrepresentanter i domstolarna.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se