2011-03-21

Demokratikrav för vapenexport

Ni har väl inte missat att Folkpartiet kräver införandet av ett demokratikriterium för vapenexport? Äntligen. Nu finns det en tydlig riksdagsmajoritet för den här frågan. Kravet kommer med en viss reservation, en klok sådan kan jag tycka:
Vi måste bli mer noggranna till vem vi säljer vapen. Sverige har under 2000-talet sålt krigsmateriel för strid till både Saudiarabien och Bahrain. Lagstiftningen kring försvarsmaterielexport måste skärpas. Demokratier ska få köpa, och länder som vill vara demokratier. Men inte diktaturer. Svenska försvarsmateriel ska få användas för att försvara frihet och demokrati, men inte till att hota frihet och demokrati.
Även länder som är på väg att bli demokratier eller har en tydlig positiv utveckling bör kunna bli länder dit vapen kan exporteras. Björklunds tal under helgen kommunala rikskonferens innehöll en annan intressant position, tyvärr är den lite luddigt formulerad på FP:s hemsida. Under talet var det betydligt tydligare att vi bör fokusera på diplomati direkt med oppositionsrörelser och i viss mån förbigå regimer. Björklund uttryckte det med orden att "eliternas tid är förbi". Det är mycket intressant och båda förslagen visar att vi vill lägga mer tyngd bakom intentionen att göra världen mer demokratisk.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se