2011-03-10

Frihandelszoner rätt väg?

Idag skriver Maud Olofsson, Erik Ullenhag och Anders Borg om regeringens föreslagna "nystartszoner". Ekonomiska frizoner är egentligen inget nytt, det har funnits i många hundra år, bland annat på västkusten där den numera idylliska marsstrandsön tjänade som ekonomisk frizon under en lång period.

Nu säger artikeln inte så mycket förutom att en utredning ska tillsättas. Då bör man istället tolka artikeln som en avsikt. Man är inte främmande för att inrätta någon typ av speciella ekonomiska zoner. Emellertid kallar man det hela för "nystartszoner" vilket är något illavarslande.

Om det enbart handlar om att personer i dessa zoner får enklare att starta företag eller motsvarande kan förslaget redan skrotas nu. Ekonomiska frizoner fungerar oftast när det handlar om ganska djupgående undantag i form av lägre skatter etc.

Förhoppningsvis får utredaren ett brett mandat att förutsättningslöst undersöka vilka typer av speciella ekonomiska zoner som finns och vilka som fungerar. Utredningar där beställaren redan på förhand bestämt slutsats är aldrig bra utredningar (se utredningen om sexköpslagen)

Invändningar kommer givetvis komma från vänster om att man vill skapa otrygga och från lagen undantagna nyliberala områden där nyanlända invandrare exploateras. Vad man ska komma ihåg är att denna typ av särskilda ekonomiska zoner främst gör undantag från skatter och avgifter. Exempel I Indien har exempelvis följande undantag gjorts:
  • Duty free import/domestic procurement of goods for development, operation and maintenance of SEZ (special economic zones, min anm) units
  • 100% Income Tax exemption on export income for SEZ units under Section 10AA of the Income Tax Act for first 5 years, 50% for next 5 years thereafter and 50% of the ploughed back export profit for next 5 years.
  • Exemption from minimum alternate tax under section 115JB of the Income Tax Act.
  • External Commercial Borrowing by SEZ units up to US $ 12500 billion in a year without any maturity restriction through recognized banking channels.
  • Exemption from Central Sales Tax.
  • Exemption from Service Tax.
  • Single window clearance for Central and State level approvals.
  • Exemption from State sales tax and other levies as extended by the respective State Governments.
Egentligen är det tråkigt att man ska behöva undersöka hur man kan göra specifika undantag från avgifter och skatter istället för att göra en generell förändring. Risken finns att man då tror att man löst något av problemen.

Dessutom kan det finns problem med marginaleffekter, att företag och individer väljer att stanna i området eller låses fast i undantagsreglerna. Det viktiga är att man försöker komma åt problemen med arbetslöshet och företag som fastnar i alltför liten skala, det är inget problem man löser med undantagsområden utan generella förändringar.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se