2011-03-04

Ta inte demokratin för given

Andre Glucksmann påminner om att demokrati inte är något som magiskt uppstår över en natt:
From the revolution and its repetitions to democracy and a secular republic, France needed two hundred years. In Russia and in China the interval will not be less, if indeed the journey ever reaches an end at all. Even the United States, which believed that the kingdom of heaven could be reached within ten years, was mistaken. First came a horrific civil war, a class war and a battle for civil rights - a long two hundred years of rage.
Detta i ljuset av protesterna i Nordafrika. Det är en oerhört lång som och mödosam väg Tunisien och Egypten har framför sig. Under den tiden kommer sådant som stabila institutioner, företagarkultur, utbildning och korruption att avgöra möjligheterna till etablerandet av en reellt existerande demokrati.

I det här sammanhanget är det egentligen fascinerande hur snabbt stora delar av central och Östeuropa har rört sig mot stabila demokratiska system. Samtidigt verkar fältet helt öppet i Ukraina, om det inte har blivit sämre under senare år.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se