2011-03-17

Dubbla standarder inom S

I Dagens juridik kan man läsa en något chockerande text om en socialdemokratisk vigselförrättare:
Imamen Ayoub Chibli, socialdemokrat och vigselförrättare vid Islamic Center i Malmö, tillträdde som nämndeman vid Malmö tingsrätt vid årsskiftet. Imamen har ifrågasatts för sina uttalanden om homosexuella i tidningsartiklar och i en nyutgiven bok. Han har bland annat kallat homosexualitet "onda begär" och homosexuella handlingar "ogärningar".
Kanske är det så att socialdemokraterna arbetar efter samma princip som socialdemokratiska broderskapsrörelsen, dvs en standard för ickemuslimer och en för muslimer:
Broderskapsrörelsens kongress fastslog i augusti 2009 ett ”Manifest för kristen vänster”. Häri återfinns en grundläggande paragraf om jämlikhet: ”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniskaoch religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där allabehövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.” Men i motsvarande ”Manifest för muslimska socialdemokrater”, som antogs av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse den 28 maj 2010, låter samma jämlikhetsparagraf annorlunda: ”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.” Notera frånvaron av strävan efter lika rättigheter oberoende av sexuell läggning i det senare manifestet.
Är det på detta sätt socialdemokraterna i Malmö och på andra ställen tänker arbeta i fortsättningen? Acceptera en typ av mänskliga rättigheter för vissa och en annan uppsättning för andra. Det är hög tid för socialdemokraterna att ställa sig frågan om de accepterar dubbla syner på exempelvis homosexuellas rätt i samhället. Kan förtryck och åsikter som kraftigt avviker från deras grundvärderingar accepteras med hänvisning till kultur eller religion?

Frågan kan väl inledningsvis kanske besvaras av Peter Weiderud, ordförande för broderskapsrörelsen?
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se