2011-10-13

Sprututbytesprogram i Göteborg

Stort tack till Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och vice ordförande i Folkpartiet som lyfter frågan om sprututbytesprogram i Göteborg:
För oss har ett sprututbytesprogram inte något att göra med narkotikapolitik utan ska ses som en hälsopolitisk åtgärd för att minska smittspridning. I en interpellation till fullmäktige lyfter vi nu frågan om det finns anledning att ompröva frågan om att införa ett sprututbytesprogram i Göteborg. Inte minst mot bakgrund av att nya fakta och information har kommit fram.

Vi ställer oss frågan hur många som ska behöva drabbas och smittas genom orena sprutor, innan det blir någon förändring. Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har allra minst frihet. För oss liberaler är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där. Tänk om nu av humanitära skäl.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se