2011-10-04

Ekologiskt men till rätt pris

Finns ganska mycket att säga om MP:s skuggbudget, totalt 12 miljarder mer i skatter för företagen är knappast vad som behövs i en långkonjunktur. Men en skatt gör mig förbryllad, nämligen lastbilsskatten på 4 miljarder som föreslås. Det är inte så att jag inte förstår varför man vill ha en skatt på just lastbilar, utsläppen bidrar till växthuseffekten. Jag skulle gärna vilja se hårdare punktskatter på utsläpp.

Problemet är att skatten går direkt stick i stäv med en annan hjärtefråga för Miljöpartiet, det närodlade och ekologiskt odlade jordbruken. Dessa är i stor grad beroende av just lastbilar eftersom transporterna sker över små distanser från platser där tåglinjer varken är lönsamma att dra eller där de inte ens existerar. Kostnaderna för just svenska varor ökar markant eftersom dessa transporteras inom Sverige. Annorlunda är det med livsmedel som exempelvis importeras till större hamnar i Sverige, där finns i regel redan godstransporter och klimatneutrala alternativ för transport.

Konsekvensen för förslaget är således att det blir dyrare med mat producerad i Sverige eftersom det främst slår mot den svenskodlade maten som måste transporteras inom landet till skillnad från den importerade maten som i regel tar andra vägar. Symbolpolitik gör ibland att man snubblar.

Carl B Hamilton, folkpartiets ekonomisk politiska talesperson har gått in djupare på vilka andra konsekvenser lastbilsskatten (Version 2.0 av den gamla kilometerskatten), läs gärna hela hans analys av konsekvenserna.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se