2011-10-07

Folkpartiets metaproblem

Skriver i Brommafolkpartisternas utmärkta nyhetsbrev. Artikeln är baserad på det årsmötestal jag höll i Bromma tidigare i år. Relativt vanligt i folkpartisammanhang är att jag talar om antingen integrationsfrågor men även rena organisatoriska frågor. Om någon månad kommer bland annat en tung rapport som behandlar situationen för unga i partiet släppas där jag medverkat. Jag har aldrig dolt mina åsikter i den här frågan, Folkpartiet är en ganska tungfotad organisation på sina håll och jag tänker försöka rätta till det så gott det går. Därför går en del tid åt just till den här typen av "metafrågor" som är en del av partiarbetet.

-

Värderingar vinner val brukar Birgitta Ohlsson säga. Det stämmer definitivt. Men jag skulle vilja lägga till två ord som kommer vinna val åt oss på lång sikt: Image och kommunikatörer.

Partier är idag i alla väsentliga avseenden en kombination mellan små folkrörelser och PR-byråer. Vi kombinerar demokratiska strukturer med tänket en PR-byrå har. Detta är en avgörande insikt för att komma fram till vad det är som driver partiers utveckling idag. Folkpartiet har ett par problem idag förenat med de två ord jag räknar upp ovan. Jag ska kort komma in på varför det är så.

Image: Folkpartiets åldersstruktur är idag en omvänd befolkningspyramid. Hade vi varit ett land hade vi varit världens äldsta och med råge klått både Japan och Italien. Medlemsbasen är även den avgörande rekryteringsbasen för politiker på alla nivåer. Om vi saknar representation i alla ålderskategorier, saknar en vettig könsbalans och därtill inte finns representerade i alla klasser och minoritetsgrupper riskerar vi att gå miste om mycket.

Personer med skiftande bakgrund för med sig erfarenheter, nätverk och initiativ samt idéer som oavsett antal brainstormingmöten internt inte kommer uppstå. Av den enkla anledningen att samhället är skiktat och vi kan omöjligen ha förståelse för hur alla grupper i samhället fungerar, vad som lockar dem och vad som är relevanta frågor eller en tilltalande image. En öppen, meritokratisk och altruistisk organisation är helt central för att locka fler intresserade. Med en sådan förändring har vi möjligheten att dessutom förändra bilden av vad Folkpartiet är. Vad är det som möjliggör en person som är småbarnsförälder och mitt i karriären att avsätta sin tid för partiverksamhet? Vi har idag en organisationsform och kultur som inte främjar en utveckling på längre sikt.

Kommunikatörer: Vi brukar ofta tala om sakfrågornas vikt och det bör vi göra. Men sakfrågor hänger inte i luften, väntades på rationella väljare som plockar dem efter förtjänst. Det är så välutbildade, ödmjuka och kloka folkpartister tänker. Utan kommunikatörer av politiska frågor kvittar det hur bra vi är på att formulera texter och budskap. Det behövs ansikten och personer som förmår översätta politisk lingo till de vardagsfrågor som alla omfattas av. Man måste kunna hänga upp en fråga eller ett politiskt område på en person eller flera som förmår tala om frågor på ett för väljare begripligt sätt.

Politik är i många avseenden gruppaktiviteter men som i slutändan mynnar ut i personfrågor. Vi är idag rekordmånga partier i riksdagen. En genomsnittlig väljare ägnar högst några minuter i månaden åt att tänka på varje enskilt parti. Inom partierna lider vi av politisk närsynthet då vi ägnar en stor del av vår tid åt politiska frågor, det gör att vi sällan får gräsrotsperspektivet på varför individer väljer ett parti framför ett annat. Det är små känslointryck och goda kontakter med ett parti som avgör vad man lägger sin röst på. Gårdagens röstande med fötterna är nästan helt borta och idag kan väljarströmmarna röra sig betydligt snabbare. Ett parti utan vettiga kommunikatörer på alla nivåer kommer inte kunna få flyktiga väljares intresse. Att lyfta fram rätt kommunikatörer kräver emellertid att organisationen är meritokratisk och altruistisk, d.v.s. att man lyfter de idéer och personer som kan gynna partiets väl och ve.

Att driva politik kräver alltid en hederlig och ordentlig ideologisk ryggrad som inte kröker sig för mycket. Det är en god början. Därefter behövs de relevanta sakfrågorna som utmynnar från den här ideologiska kärnan. Men därefter tar kommunikationen vid. Att ha en organisation med tillräckligt många medlemmar som har skiftande kunskaper för allt som behövs är avgörande för att kunna lyfta den där ideologiska ryggraden. Idag befinner vi oss i ett krisläge där vi är oattraktiva för unga och irrelevanta för stora väljargrupper. Det är dags att agera.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se