2011-10-04

Framtida integrationspolitik

Skulle mina kamrater på arbetsmarknadsdepartementet och i integrationsministerns stab få slut på idéer för integrationen i Sverige kan man alltid ladda ner ESO-rapporten om integrationen och om man råkar glömt den.

Jag noterar att det fortfarande är en del åtgärder som föreslås i rapporten som inte är införda. Huvudproblemet med den välgjorda och gedigna rapporten är att majoriteten av åtgärder (som sammanfattas på sidan 129) handlar om offentliga åtgärder och "tweaks" av det offentliga systemet. Det saknas förslag som på ett genomgripande sätt rekommenderar förändringar av välfärdssystemet eller arbetsmarknaden, områden där de verkliga problemen finns. Trots detta är rapporten bra läsning om man vill se vilka möjligheter den svenska integrationspolitiken har i framtiden.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se