2011-11-02

Kommande bok och essä

Kommer fram till jul att blogga sporadiskt. Den främsta anledningen är att jag lägger all skrivtid på att bli klar med en bok som i mångt och mycket sammanfattar det jag skrivit om och behandlat på den här bloggen under de senaste åren.

Tills dess att jag är färdig kommer jag inte helt att försvinna, artiklar kommer att dyka upp lite varstans och jag kan varmt rekommendera den antologi som nu släppts med titeln "Den nya borgerligheten", den går att köpa här (inom kort har jag hört) och jag bidrar med ett kapitel om borgerlig identitet och metapolitik. Ett kort utdrag ur min text:
Borgerligheten kan vinna val och vinna det realpolitiska förtroendet genom att ha välorganiserade och kompetenta politiker. Emellertid verkar det svårare att anknyta till en samhällsanda eller fundamentalt förändra den svenska institutionella överbyggnaden. Denna institutionella överbyggnad kan beskrivas som alltifrån kulturlivet, journalistiken, samhällsdebatten till det civila samhället och utbildningsväsendet.

En politisk rörelse och dess samlade politiska idéer står inte nödvändigtvis stadigt om dess enda fundament och existensberättigande är människors materiella välstånd och förtroendekänslor för politiker. Det innebär inte att materiellt välstånd och ekonomi inte förändrar samhällets institutioner, emellertid verkar detta inte ensamt kunna förändra samhället som många marxister tidigare trodde.

Min avsikt är inte att svartmåla borgerlighetens situation i Sverige, istället vill jag varna för vissa av de hinder som finns i vägen för att göra borgerligheten relevant under ett betydligt längre tidsperspektiv. Problemen som jag tecknar i den här essän är inte främst konkreta politiska, de tillhör istället den metapolitiska arenan. Frågor som i högsta grad är avgörande för politiken men som ligger som ett raster över det politiska.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se