2011-11-10

Är barn människor?

Skriver i senaste Liberal Debatt, som har temat "barn" om just det, barn och rättigheter:
Det finns en risk att liberaler alltför lättvindigt sätter sig i sitsen av samhälleliga överförmyndare som lyfter barnuppfostran bort från föräldrarna. Komplexiteten i gränsdragningen, som vi tyvärr alltför ofta glömmer, måste göra sig påmind. Men liberalismens styrka är den pågående diskussionen om rättigheterna. Än är inte linjens slutgiltiga placering, om vem som bör ha rättigheter och av vilken typ avgjord. Inte minst frågan om avsaknad av rättigheter för djur visar att gräsdragningen inte är färdig. Det är här vi kan fånga liberalismens väsen: vi konstaterar att rättigheter behövs men ställer oss ödmjuka inför den absoluta sanningen om dess tillämpning.
Läs gärna hela, teckna gärna en prenumeration på tidningen, den har både fått en total make-over och helt nya redaktörer.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se