2011-11-02

Efter revolutionen

Skriver gästinlägg på bloggen globala liberaler:
Men en hastig historisk tillbakablick visar att revolutionen knappast är över. Demokratiseringsprocesser är sällan det som sker på torgen utan det som sker i de vardagliga och mellanmänskliga situationerna. För vad är det diktaturer gör med människor? De skapar ett konstant tillstånd av skräck, osäkerhet och oförutsägbarhet. Skräck inför myndigheter och polisen, osäkerhet om det egna och familjens öde och oförutsägbarheten i rättsväsende och byråkrati. Konsekvensen blir alltid utplåningen av den mellanmänskliga tilliten. Och det är denna tillit som bygger fungerande samhällen. Att ”lära om” ett land från diktaturens mentalitet tillhör inte de enklaste utmaningar.
Läs gärna hela här!
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se