2011-11-04

Om revolt inom musiken: neofolk

Skriver i senaste numret av Axess om Neofolk - punkens arvtagare och hur musik kan revoltera på många olika sätt:
Man behöver som lyssnare inte köpa den symbolik eller de åsikter som levereras. Däremot finns det en viktig lärdom att dra av neofolkmusiken: Bortom revolten mot samtiden, vilken ofta är en del av den politiska musiken, finns ett budskap om att inta en självständig position, och inte bara per automatik förkasta samhället. Neofolken befinner sig lite vid sidan om samtiden och betraktar människan och historien ur ett vidare perspektiv. Genren uppstod förvisso som en del av modernismens musikkultur, men tog samtidigt tillfället i akt att blicka bakåt och in i människans inre. Musik har, som all stor konst, möjligheten att öppna dörrar till tankar och sanningar som tidigare varit dolda. För många har neofolken gjort precis detta.
Hela finns att läsa i Axess magasin som kan köpas i de flesta butiker.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se