2011-11-16

Vems nödvändiga politik?

Diskuterar 14:30 idag på Göteborgs "Almedalen" Kvalitetsmässan tillsammans med Ulf Bjereld från GU, Markus Uvell från Timbro och Mona Sahlin, S om nödvändig politik:
På Kvalitetsmässans Politikerdagar samlas förtroendevalda från hela landet för att lära nytt och för att hämta inspiration till vardagsarbetet på hemmaplan. 36 seminarier om allt från Samhällsnytta med avkastning till En lokal demokrati för framtiden bidrar till detta. Plus, inte minst, alla spontana möten där erfarenheter utbyts.

I inlednings- och avslutningsprogrammen diskuteras uppdragets förutsättningar och politikens begränsningar i vårt allt mer globaliserade och individualiserade samhälle. Kvalitet & Förnyelse har talat med två av deltagarna, som har olika syn på den frågan, Ulf Bjereld, som är professor i statsvetenskap i Göteborg och aktiv socialdemokrat samt liberalen Adam Cwejman, som är ordförande i LUF.

Ulf Bjereld och kollegan Marie Demker gav i våras ut Den nödvändiga politiken, en bok till politikens försvar. Bland annat vänder de sig mot argumentet att makten ska flyttas från sammanträdesborden till köksborden. Inte minst för att förutsättningarna är så olika vid olika köksbord

– Problemet är inte för mycket politik utan i stället att individualiseringens negativa sidor riskerar att luckra upp det kitt som håller ihop samhällsgemenskapen, säger Ulf Bjereld.Länk

Adam Cwejman däremot anser att köksborden är den rätta platsen för beslut som rör människors vardag.

– Allt annat vore att misstro människor och innebär en idealiserad bild av politikens möjligheter att ställa våra liv rätta, menar han.

Jag har tidigare kritiserat Demker och Bjereld för deras idéer i boken "Den nödvändiga politiken", vi får se om jag får återkomma till de tankarna idag.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se