2011-09-27

Använd konsumentmakten

Jag har vid flera tillfällen skrivit om min inställning till GMO-grödor. Det är min övertygelse att vi måste bli betydligt bättre på att hushålla med jordens resurser och den odlingsmark till har tillgänglig, att då har ett storskaligt och industriellt jordbruk som även är hållbart på längre sikt är helt självklart.

Vi kommer bli fler på jorden innan befolkningsutvecklingen planar ut, vilket den kommer göra som en konsekvens av exempelvis ökad utbildningsnivå för kvinnor (en av få demografiska sanningar som finns). Målet måste vara att få ut mer mat från den odlingen vi redan har. Detta kräver att vi tänker om i hur vi odlar och på vilka villkor vi gör det. Att gå ner till en småskalig nivå är inte ett alternativ om hela världen ska vara mätt.

Men samtidigt måste vi som konsumenter tänka till om vår del i det hela. Att exempelvis minska på köttätandet är en del i att se till att vi bättre använder de jordbruksarealer som finns. Odlingar är betydligt mer effektiva än betesmark och vi får färre utsläpp som en konsekvens. Som konsument i Sverige är det lätt att gå över till mat som är vegetarisk och vegansk, det ska egentligen inte behöva vara så svårt. Ett tips på hur man kan göra är att läsa Pinto Magasin, de har väldigt behändiga guider till restauranger med veganmat samt recept och annat. Det är betydligt lättare att få en hållbar produktion av grödor än vad det är av kött.

Äter man exempelvis mycket fisk kan det vara bra att kolla upp Naturskyddsföreningens guide till fisksorter som är hotade. Att faktiskt prata med ägaren av det lokala sushihaket och efterfråga fisk som är hållbart fiskad är ett bra sätt att påverka direkt. Genom efterfrågan eller stödköp kan man göra en hel del för att påverka trender och marknader. Det krävs ofta inte mycket för att ta en omväg till ett ställe som man vet undviker rödlistade fisksorter. Tyvärr är det enligt en nyligen utförd undersökning illa ställt med sushiställen och deras omsorg om fiskebestånden. En guide med vilka ställen som faktiskt har ett hållbart utbud vore väldigt bra.

Konsumentinflytande behöver inte vara så komplicerat. Om man som liberal menar att marknadslösningar måste vara en del i miljöarbetet så är det bara att sätta igång. I Sverige är vi oerhört köpstarka jämfört med många andra länder och det måste användas på något sätt. Det räcker inte med fagra ord om marknadens under, se till och använd konsumentmakten aktivt.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se