2011-09-27

Om ingångslöner i långtidsutredningen

I långtidsutredningen av den svenska arbetsmarknaden kan man i delen om den svenska lönebildningen skriven av professor Nils Gottfries läsa följande om ingångslöner:
Ett annat förslag för att ge svaga grupper tillträde till jobben är att låta nyanställda personer jobba till lägre lön och därmed betala sin egen upplärningskostnad. Man kan tänka sig att nyanställa personer kan anställas till 70 procent av den normala lönen i ett eller ett par år. Lägre lön kan vara kopplad till provanställning men behöver inte vara det. Detta har dubbla fördelar. Dels blir det lättare för personer med svaga meriter att konkurrera. Dels kommer företagen att vara mindre bekymrade att förlora folk då de nyanställda betalar sin upplärningskostnad. Ett problem med denna typ av kontrakt är att de redan anställda kan riskera att bli utbytta mot billiga nyanställda. Ett starkt fack borde dock kunna övervaka att systemet inte missbrukas.
Det finns alltså både fördelar och faror med längre ingångslöner. Nackdelen kan vara att det påverkar situationen för de redan anställda, en situation som redan idag uppstår på vissa arbetsplatser där anställda från bemanningsföretag kan vara billigare och ersätter fast anställda. Detta borde kunna undvikas och den potentiella vinster att få in personer med svag anknytning till arbetsmarknaden måste stå i första rummet. De som förfasar sig över förslaget med lägre ingångslöner förenas i den tomhet på alternativa förslag som kan lösa problemen.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se