2011-09-26

Att bryta ungdomsarbetslösheten

Under ett antal år har LUF arbetat för att få Folkpartiet att anamma en ny sorts arbetsmarknadspolitik. Den svenska arbetsmarknaden som för tillsvidareanställda främst baserats på anställningstrygghet har skapat ett system av insiders och outsiders. Av dessa outsiders har främst invandrare och ungdomar varit dominerade grupper.

Det är nu glädjande att Folkpartiet har insett att den sammanpressade lönestrukturen i Sverige gör att lönekarriärer sällan sker. Man går in på en nivå och stannar på den. Kostnaderna för nyanställning är stora och risktagande med anställningar premieras inte. Man vågar helt enkelt inte chansa på att anställda någon som är ung när det är exakt samma lön för en äldre och mer erfaren potentiell anställd.

I en ekonomi som alltmer (i städerna) kretsar kring tjänsteyrken blir socialt kapital och erfarenhet helt centrala för att kunna få anställning. Då är det självklart att invandrare och unga får det svårare. Att för unga skapa en möjlighet att komma in på lägre lön genom exempelvis lärlingsavtal är ett bra steg för att se till att unga får in en fot på arbetsmarknaden. Det är bättre att komma in på lägre lön än att helt ställas utanför arbetsmarknaden.

Men kom ihåg att detta är ett av väldigt många förändringar som behöver göras på arbetsmarknaden. Att många anställda (även deltid och projektanställda) idag står utanför a-kassan är ett stort problem, likaså att det är svårt med matchning på arbetsmarknaden. Arbetsrätten behöver förändras samt möjligheterna till individuella avtal. Möjligheterna till olika typer av avtal är en bra början för att förändra ungas möjligheter på arbetsmarknaden men det är långtifrån det enda som bör och kan göras.

Det känns tråkigt att moderaterna via Tomas Tobé svarar med ett ickesvar.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se