2011-09-21

Arbetskraftsinvandring vs asylsökande

Har missat ett replikskifte som äger rum på utmärkta Sverige Resurser, en typ av debattforum för integrationsfrågor. I nämnda replikskifte svarar Peter Hojem och Karin Zelano på Thaher Pelaseyeds kritik mot arbetskraftsinvandring:
Argumentet att en ökad arbetsmarknadsinvandring sker på bekostnad av en generös asylpolitik saknar logik. Invandringen är inte ett nollsummespel där grupper står mot varandra. En human asylpolitik kan gå hand i hand med en effektiv arbetskraftsinvandring. Tvärtom har studier från exempelvis Kanada visat hur en generös arbetskraftsinvandring tenderar att skapa en ”spill over”- effekt i form av positiva attityder gentemot utrikes födda generellt hos den inrikes födda delen av befolkningen. Det gynnar även asylinvandrares integration i samhället och på arbetsmarknaden.
Läs gärna hela här.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se