2011-04-05

Regeringen och integrationspolitiken

Goda nyheter!
NY ARBETSGRUPP. Erik Ullenhag (FP) tillsätter en arbetsgrupp inom Regeringskansliet för att jobba fram en ny integrationspolitisk strategi. En av uppgifterna är att minska gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.
Förhoppningsvis kommer arbetsgruppen att samarbeta med andra departement som finansen och övriga delar av arbetsmarknadsdepartementet. Efter den väldigt omfattande etableringspropositionen behöver regeringen verkligen komma med fler nya förslag på integrationsområdet.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se