2011-04-11

Missbrukarvård måste baseras på vetenskap

Skrev igår i Expressen tillsammans med flera andra om den svenska missbruksvården:
Den höga svenska narkotikadödligheten är till stor del en följd av att vi avstått från att använda oss av effektiva skadebegränsande åtgärder. Det är skamligt, och ovärdigt en modern välfärdsstat. De problemområden vi nu har tagit upp har i åratal varit välkända bland forskare och många yrkesverksamma. Att trots detta så lite hänt beror på det kunskapsförakt och den förlamande "vi är bäst i världen"-inställning som styrt svensk alkohol- och narkotikapolitik.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se