2011-06-09

Liberalism och identitet

Skriver på Newsmill om medborgarskap, svensk identitet och nationaldagen:
Politiskt är diskussionen om svenskheten betydligt enklare. Det måste ske en tydlig distinktion mellan samtalet om svenskheten och vad man från politiskt, dvs. lagstiftarhåll faktiskt kan göra i frågan. Från liberalt perspektiv går det utan några större problem att argumentera för en uppvärdering av det svenska medborgarskapet. Därför nöjer jag mig att politiskt att prioritera medborgarskapet som ett meningsfullt politiskt verktyg för att skapa inkluderande gemenskap i samhället. Som liberal kan jag ha en uppsjö av idéer av vad det svenska är, bör vara etc. Men det innebär inte att jag vill lagstifta om något av det. Som liberal blir det en politisk angelägenhet om någon part med hjälp av politiska medel försöker påtvinga (eller avtvinga!) någon sin identitet eller självuppfattning.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se