2011-06-08

Grön politik i praktiken

Ger Gelotte på (GP) inte bara uppmärksammar, han har även översatt en intervju från Der Spiegel med socialdemokraten Hennelore Kraft, regeringschef i industritäta Nordheim-Westfalen. Kraft visar med plågsam tydlighet vad som händer när miljöpartister tillåts sätta den energipolitiska agendan:

Spiegel: Hur länge behöver Tyskland kol som energikälla.

Kraft: Länge. Vi kommer att behöva kol i årtionden även om förnybar energi kommer att spela en allt större roll.

Spiegel: Ni har lovat inleda en ekologisk-industriell revolution med start i Nordrhein-Westfalen. Nu vill ni för årtionden framöver fortsätta att använda klimatskadligt kol.

Kraft: Det vore oansvarigt om vi, vid sidan av kärnkraften, också skulle snabbavveckla kolkraften. Den som kräver det tror att el helt enkelt kommer ur väggurtaget. För närvarande har vi varken tillräcklig nätkapacitet eller lagringsmöjligheter (för vind- och solkraft) och när det inte blåser och solen inte skiner får allt här inte bryta samman.

Spiegel: Är era gröna (det tyska miljöpartiet) koalitionsvänner förtjusta i att ni behåller beroendet av kol?

Kraft: Vi är alla realister. I Nordrhein-Westfalen byggs för närvarande sju nya kolkraftverk, fem för stenkol och två för brunkol. Vi är inte fientliga till kraftverk. Jag är också principiellt öppen för ytterligare fosileldade kraftverk. Avgörande bli om de är lönsamma. Det är viktigt att de blir så effektiva som möjligt. Vi blir samtidigt miljövänligare när vi stänger gamla kraftverk och ansluter nya kolkraftverk med högre verkningsgrad till nätet
Jag brukar säga att jag är teknikpositiv. Däremot är jag inte teknikdeterminist. Jag tror alltså inte att tekniken genom någon naturlag nödvändigtvis måste utvecklas i en viss takt eller lösa visa problem. Kärnkraften kommer och måste avvecklas på sikt, men tills dess är det den minst dåliga energikällan för Europa. Vad som händer i Tyskland just ny är olyckligt och en konsekvens av att miljöpartister får för mycket utrymme.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se