2011-06-13

Fri rörlighet och välfärdsstaten

Liberala Studenter tar upp ett mycket angeläget problem i en essätävling med temat "Öppna gränser och välfärdsstaten":
Liberala studenter anordnar på temat ”Öppna gränser och välfärdsstaten” en essätävling. Diskutera välfärdsstatens utmaningar men också möjligheter i en värld med öppna gränser. Står rätten till social trygghet i konflikt med rätten till att röra sig fritt?

Bidragen ska vara i essäform på mellan 8 000-12 000 tecken (inklusive mellanslag). Bidrag skickas till setterborg@liberal.se senaste 15 september 2011. Man behöver inte vara med i Liberala studenter för att delta i tävlingen. Det vinnande bidraget kommer att publiceras i den liberala idétidskriften Liberal Debatt. Vinnaren får dessutom en fin boksamling.

Essätävlingen är öppen för alla. För några år sedan släppte LUF en rapport på temat.

Om det är någon fråga som är viktigt för Sverige på 2000-talet så är det denna. Välfärdsstaten innebär en rad problem för en fri rörlighet och vissa av dessa är mycket svårlösta. Omvänt kan man resonera att en fri rörlighet innebär enorma problem för välfärdsstaten. Båda förhållanden stämmer i viss mån. Det ska bli mycket spännande att se resultaten i tävlingen.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se