2011-05-04

Bra om multikulturalism

Alice Teodorescu skriver klarsynt i Barometern om multikulturalismen som politiskt projekt:
Det är bra om mångkulturalismen som politiskt projekt går i graven. Historiskt sätt har särlagstiftning som grundats på etnisk eller religiös tillhörighet enbart skapat orättvisor och i värsta fall flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna. I ett mångkulturellt samhälle måste rätten att få vara annorlunda värnas men aldrig om den rätten innebär att andra människors rätt till frihet inskränks.
Läsa gärna hela.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se