2011-05-18

Bostadsmarknaden och segregationen

Hittar via Andreas Bergh en intressant magisteruppsats skriven av Cecilia Brogren och Hanna Hanna Fridell om kopplingen mellan hyresregleringar och segregation (från sammanfattningen):
We find that residents in rent controlled apartments in attractive locations typically are born in Sweden by Swedish parents and that they are likely to have a higher income than residents in rent controlled apartments in less attractive locations. Contrary to earlier research we also present evidence showing that younger people on average live in more attractive apartments than older people with the same income. For all measures the controlled rental market shows a higher degree
of segregation than the uncontrolled housing cooperatives market (bostadsrättsmarknaden).
Bostadsrättsmarknaden är alltså mindre segregerad än den hyresreglerade hyresrättsmarknaden. I slutsatsen konstaterar författarna att:
Hyresregleringen i Stockholm lyckas inte minska segregationen, tvärtom är den reglerade hyresrättsmarknaden mer segregerad än den fria bostadsrättsmarknaden. Hyresrättsmarknaden är segregerad i synnerhet med avseende på härkomst, särskilt missgynnade är första och andra generationens invandrare.
Men menar samtidigt, till hyresrättens försvar att:
Boende i bostadsrätt har dock en avsevärt högre genomsnittlig
inkomst än boende i hyresrätt, vilket indikerar att det finns ett behov av en fungerande hyresrättsmarknad.
Det är alltså viktigt att vi har en blandad bostadsmarknad med blandade boendeformer. Frågan är om hyresmarknaden måste domineras av reglerade priser och om dagens bruksvärdessystem är optimalt för nybyggnationer. I Göteborg kan man se att byggandet av bostadsrätter dominerar pga lönsamheten medan köerna är enorma till hyresrätterna. Samtidigt ser vi alltjämt att andrahandsuthyrningen inte fungerar som den ska i Sverige. Det är fortfarande komplicerat och dyrt att stycka upp lägenheter, bygga till eller hyra ut.

Läsa gärna hela Berghs inlägg som är mycket läsvärt och tar upp en rad intressanta texter om hyresregleringens och bostadsmarknadens historia i Sverige.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se