2011-02-07

Sverigeresurser

Skriver på den nystartade sidan om integration, Sverigeresurser:
Under en lång tid var många övertygade om att kollektiva åtgärder riktade till specifika invandrargrupper var vägen fram. Stöd till kulturellt självbestämmande, invandrarföreningar och möjligheter att bevara den egna kulturen. Frågan är emellertid om något av det här gjorde att man fick större tillgång till arbetsmarknaden eller om man snabbare blev en aktiv del av det nya samhället? Politikens fokus ska givetvis aldrig vara att bekämpa eller förhindra kulturell autonomi och människors vilja att bevara sin kultur. Däremot måste vi ställa oss frågan om det är politiskt önskvärt att förstärka de skillnader som finns, eller rentav skapa nya?
Finns flera läsvärda artiklar på sidan, Li Jansson, skriver om företagsklimatet och invandringen, Nima Sanandaji ställer egentligen bara en oerhört viktig fråga, varför fungerade den tidigare invandringen så mycket bättre tidigare? Till slut är Andreas Johansson Heinös artikel bra läsning för den som ifrågasätter de problemformuleringar som svensk integrationspolitik ofta har.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se