2011-02-01

Svensk inkonsekvens

Den svenska regeringen har tyvärr en förmåga att vara väldigt inkonsekvent ibland. På SR kan man läsa att folkhälsominister Maria Larsson rasar mot Bolivias försök att få ett landsspecifikt undantag för att odla och bruka kokablad:
Från svensk sida är vi angelägna om att FN-konventionen ligger fast, att den inte bryts upp därför att då är vi allvarligt oroade över att vi kommer att få en ny konvention med betydligt svagare innehåll. Detta eftersom vi vet att det i några länder pågår en legaliseringsdebatt, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.
Regeringskamraten och tillika handelsministern Eva Björling har däremot fokus på en annan, men inte helt olik fråga:
EU:s förbud mot export av svenskt snus inom unionen är diskriminerande. Som handelsminister är det min uppgift att företräda den svenska linjen och där för kommer jag nu att trappa upp arbetet mot vad jag ser som en av de tydligaste överträdelserna mot den interna frihandeln inom EU, skriver Ewa Björling.
Kanske kan Maria Larsson så här i efterhand kommentera Björlings artikel? Hon kan kanske börja med att kommentera faktumet att Sverige har ett undantag som möjliggör produktionen av snus:
(28) Directive 89/622/EEC prohibited the sale in the Member States of certain types of tobacco for oral use. Article 151 of the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden grants the Kingdom of Sweden a derogation from the provisions of that Directive in this regard.
Ett undantag som nu Bolivia söker för kokablad. Jag kan hjälpa henne med pressmeddelandet, det kanske kan formuleras på följande sätt:
Från svensk sida är vi angelägna om att innehållet i lagen ligger fast, att den inte bryts upp därför att då är vi allvarligt oroade över att vi kommer att få en ny konvention med betydligt svagare innehåll.
När den svenska folkhälsoministern ska agera i utlandet passar det sig att vara strikt med att inga undantag ska göras för spridandet av beroendeframkallande preparat. När det kommer till hemmafronten är det däremot tyst när handelsministern tänker på en potentiell framtida exportframgång. Sverige vill alltså inte bara ha ett fortsatt undantag för snus, man vill även att förbudet i hela Europa ska hävas, med hänvisning till den fria marknaden.

Sedan skulle man kanske kunna bry sig om att Larsson i en bisats oroar sig för "att det i några länder pågår en legaliseringsdebatt", Larsson verkar inte intressera sig varför det pågår en legaliseringsdebatt i länder som Mexico. Jag är övertygad om att Larsson får The Economist till sitt kansli, någon gång hon kanske skulle öppna tidningen.

Om varför det det pågår en legaliseringsdebatt (bland annat anförd av Vincente Fox, den konservativa presidenten som tidigare inledde "kriget mot narkotikan") i Mexico skrev jag här. Men att nästan 30 000 personer dött i detta krig kanske inte är argument nog för Larsson att ha denna typ av debatt?
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se