2010-10-07

Aftonbladet yrar om forskningspolitik

Enligt Aftonbladet nedvärderar Fredrik Reinfeldt forskningspolitiken för att han inte ägnade mer än "ett par meningar på frågan" i sitt tal.

Man kan givetvis ha åsikter om huruvida det var klokt att ta bort posten forsknings och högskoleminister. Nu är frågorna underordnade utbildningsdepartementet, tids nog får vi se om det var ett bra drag.

Men artikeln är påfallande tom på argument. Ett exempel på detta är:
Drygt 28 miljarder kronor satsades av offentliga medel på universitetens och högskolornas forskning förra året. Det är en omfattande investering, om än inte den största forskningsnotan i världen.
Va? Sverige har som del av BNP världens högsta utgifter på forskning och utveckling, det är världens största "forskningsnota". Allt är inte offentliga pengar men en stor del är. Under förra mandatperioden gjorde rekordsatsningar på just forskningen i Sverige.

(klicka grafen för att få en detaljerad lista, siffrorna kommer från OECD)

Ett politikområde som alliansregeringen, och då i synnerhet Folkpartiet stolt kan visa att man har satsat ordentligt på är just forskningspolitiken. Jag är övertygad om att de ambitionerna inte kommer sänkas den här mandatperioden.

 
Blogg listad på Bloggtoppen.se