2010-07-10

Planekonomerna de Grönas faktakoll

Om man ens skulle köpa den miljöpartistiska premissen att politiker måste förbjuda vissa affärer för att gynna andra (vansinne i sig!) så stämmer ändå inte farhågan i miljöpartisternas galna utspel:
Handelns utredningsinstitut, HUI, har i en utredning undersökt de externa köpcentrumens påverkan på handeln i ett antal kommuner under tiden 1997 och 2007. Slutsatsen är att cityhandeln – de butiker som finns i centralortens kärna – inte påverkas av externa köpcentrum. ”Stadskärnorna har lyckats behålla sina marknadsandelar gentemot externhandelns expansion”, skriver HUI i rapporten. I stället kan cityhandeln gynnas av externa köpcentrum eftersom invånare i andra kommuner handlar på köpcentrumet och sedan fortsätter in till stadskärnan.
Däremot påverkas de butiker som finns utanför stadskärnan negativt av externa köpcentrum visar rapporten.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se