2010-07-04

Hur lösa integrationsproblemen?

Svenskt Näringsliv släpper en viktig rapport om vad som kan bryta utanförskapet:
Utanförskapet kan minska med 275 000 personer om företagsklimatet förbättras, visar en ny rapport av ekonomerna Stefan Fölster och Li Jansson på Svenskt Näringsliv. Särskilt utomeuropeiskt födda skulle gynnas av ett bättre företagsklimat, sysselsättningen i gruppen skulle kunna öka med 50 000 personer.

– Den svenska sysselsättningspolitiken har under lång tid inte lyckats minska den strukturella arbetslösheten vilket drabbat särskilt utomeuropeiska invandrare hårt. Av de förslag som hittills presenterats av de båda blocken finns heller inget som tyder på någon ny inriktning. Utanförskapet förväntas därmed att förbli hög och riskerna för att invandringskritiken i samhället sprids är påtaglig, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.
Idéer om medborgarskap, språk och regler i all ära men det som på allvar har potentialen att minska utanförskapet är en politik som skapar jobb. Det har varit mycket fokus på att skapa incitament för att jobba. Nästa mandatperiod bör lägga mer tyngd på skapandet av nya arbetstillfällen.

I kombination med detta behöver reglerna för nyanställningar förändras dramatiskt. Regelbördan för små företag är på tok för stor och bör förändras så snabbt det bara går. Det är kombinationen mellan åtgärder som skapar tillhörighet, gemenskap och koppling till samhället i kombination med en fungerande företagspolitik som kan lösa utanförskapets problem.

På samma tema: GP, SVT
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se