2011-01-22

Dags att Billström avgår

Idag kräver vi i Liberala ungdomsförbundet att Tobias Billström avgår. Pressmeddelandet lyder:

De senaste dagarnas turbulens om vad Tobias Billström sa eller inte sa 2007 är talande i sig själv. Problemet är att detta är toppen på isberget. Tobias Billström har sedan han tillträdde 2006 konsekvent fortsatt den linje som grundlades av socialdemokraterna, med stöd av moderaterna. Flyktingpolitiken har präglats av en restriktiv och inhuman moderat linje.

  • Tobias Billström väljer att stöda tvångsavvisning av kristna irakiska flyktingar trots att Amnesty, UNHCR, Europadomstolen och den irakiska regeringen alla menar att det inte går att garantera deras säkerhet i Irak. Våldet mot denna grupp har trappats upp. Att fortsätta med deporteringarna är inte värdigt Sverige. Förtroendet är förbrukat – Billström måste avgå! säger Adam Cwejman, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

Under en längre tid har man talat om förhållandena för asylsökande i Grekland, både vad gäller levnadsförhållanden och den totala avsaknaden av en rättssäker prövning av rätten till asyl. Efter lång tid enades EU-länderna om att inte tillämpa återsändande av asylsökande till Grekland på grund av detta. Under hela hanteringen av denna fråga var den svenska regeringen, företrädd av Tobias Billström, passiv. Nu riskerar samma sak att upprepas med Malta.

  • Om Irak var Billströms enda snedtramp vore det illa nog, men exemplen är fler. Under hans ledning har Migrationsverket skickat tillbaka ensamkommande flyktingbarn till Malta som första asylland. Detta har skett trots att åtskilliga rapporter har visat att barnen som skickas tillbaka hålls i fängelseliknande läger. Billström har det yttersta ansvaret för detta och måste avgå, fortsätter Adam Cwejman.

Billström gömmer sig ofta bakom formuleringar om individuell prövning och rättssäkerhet, när det i själva verket handlar om ett utbrett godtycke. Trots att alla EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i övriga länder i 90 dagar skickades romer förra året till Rumänien på lösa grunder.

  • I den här frågan handlar det inte bara om politik. Tobias Billströms personliga uttalanden om romer i Sverige i juli 2010 var djupt fördomsfulla. Fri rörlighet blir en rättighet för vissa medborgare, medan den förvägras andra. Det är ett synsätt som strider mot själva Europatanken. Vi hoppas att Fredrik Reinfeldt tar tillfället i akt att inte bara byta minister, utan även förändra den moderata politiken i grunden, avslutar Cwejman.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se