2009-11-22

Motion om upphovsrätt går igenom!

Efter en lång och hård i debatt bestämde sig Folkpartiets landsmöte igår med en stor majoritet att bifalla följande motion:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Partistyrelsen blev nervös när det verkade som om de skulle förlora och gav därför med sig med följande tillägg:

4. att en given utgångspunkt är att upphovsrätten ska vara kvar

Noterbart är att varken motionären eller luf ifrågasatt att en upphovsrätt måste finnas. Man kan tolka jämkningen som att partistyrelsen oro var att vi önskade avskaffa upphovsrätten helt och hållet.

Debatten var bitvis märklig och det var ofta farhågor om att musiker och filmskapare skulle behöva tigga så fort motionen gick igenom. Som varje vaken person kan se innebär motionen givetvis inte att upphovsrätten kommer avskaffas, bara att den behöver utvärderas grundligt för att möta förändrade förutsättningar.

Någon form av lågvattenmärke i debatten var när Cecilia Wikström, europaparlamentariker (på fullaste allvar) menade att IPRED-lagen permanent redan har avgjort upphovsrättens status. Hon menade därför (genom att yrka avslag) att det var fullkomligt ointressant att tillsätta en utredning som kunde fundera på de problem som finns med dagens upphovsrätt.

(Se även Mark Klamberg Per Altenberg, Att dricka liberalt, Fagerberg, Froby, Madeleine Sjöstedt)
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se