2009-10-15

Skäms Littorin!

Sven-Otto Littorin verkar ha köpt vänsterlinjen att arbetsmarknaden är ett nollsummespel och att det i kampen mellan åldersgrupper är bättre att fimpa unga först,

"Det är tyvärr så att om man ändå ska säga upp så är det bättre att det drabbar ungdomar än äldre och sjuka som har lägre produktivitet."

Glädjande är att se att Littorin inser att det finns ett samband mellan arbetsmarknadsregleringar och sammansättningen på arbetslösheten, så långt har vänstern inte kommit än.

Mindre glädjande är att Littorin uppenbarligen ser att turordningsreglerna fyller en viktig funktion - att se till att personer med liten kontakt med arbetsmarknaden är de som bör gå först.

Turordningsreglerna hämmar små företag och räddar ingen, inte ens de med låg produktivitet. Snarare skapar det allvarliga inlåsningseffekter.

Littorins inställning är cynisk och påminner mest om den visionslösa vänsterns inställning till arbetsmarknaden. Att aldrig få in en ordentlig fot på arbetsmarknaden skapar en permanent form av utanförskap för unga och invandrare.

Märkligt är dessutom att Littorin försöker tona ner problemet med ungdomsarbetslöshet. Oavsett hur man räknar (studenter räknas in i statistiken som arbetslösa) arbetslöshet är nivåerna för unga i Sverige oroväckande höga.

Målsättningen måste givetvis vara att företag ska våga anställa fler, att skapa en inkomsttrygghet för människor. Detta gäller för såväl unga som gamla. Att som Littorin tro att turordningsreglerna räddar någon är fruktansvärt naivt.

Både Folkpartiet och Centern har insett att turordningsreglerna är destruktiva - när ska moderaterna inse samma sak?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se