2009-10-20

Centrum mot rasism haverarar, igen.

Organisationer som Centrum mot rasism gör att den offentliga debatten stympas. Sverigedemokraterna växer, men de bemöts med en diskussion om censur och åtal istället för med riktiga argument.

Centrum mot rasism har i grunden ett nobelt syfte, att motverka och motarbeta rasism i samhället. Gång på gång faller de dock på eget grepp. Attackerna mot glassen "nogger black" är ett bland många exempel på när CMR driver sitt syfte med meningslösa medel. Nu har de anmält Aftonbladet för hets mot folkgrupp. Kan detta kallas för seriös kamp mot främlingsfientliga krafter i samhället? Besitter verkligen CMR de bästa metoderna för att bekämpa rasismen i samhället? Jag är tveksam.

Den omedelbara reaktionen på Jimmie Åkessons hätska utfall mot Sveriges muslimer bör inte vara krav på förbud. Detta har varit CMR; s taktik tidigare och har knappast varit verkningsfullt. Sverigedemokraternas målsättning har hela tiden varit att spela på rädslor som finns i samhället och presentera deras enögda världsbild som det definitiva svaret. Men organisationer som endast söker tysta och marginalisera spelar Sverigedemokraterna i händerna.

Vare sig vi vill det eller inte är SD en del av det politiska landskapet och de måste bemötas i en fri och öppen debatt. Endast då de behandlas som en part bland andra kommer deras demagogiska, främlingsfientliga politik att helt blottläggas. Då kommer de även att avkrävas svar i de hundratals andra politiska frågor där partier avkrävs meningsfulla och genomtänkta linjer.

Hur stark är den part som inte vågar utmanas och vars förespråkare duckar debatten på en öppen arena? När CMR slår mot Aftonbladet kommer de inte uppnå något, tvärtom tjänar de endast syftet att ytterligare ge Sverigedemokraterna den martyrroll de så högt värdesätter.

Sverigedemokraterna bör inte bemötas med huvudlös indignation. Istället borde man ifrågasätta det riktiga i Jimmie Åkessons verklighetsbeskrivning. Är det så att Sveriges muslimer alla agerar samfällt med muslimska målsättningar och agendor? Har verkligen islam påverkat det svenska samhället i någon betydande grad?

Tveklöst kommer integration och invandring att bli viktiga valfrågor inför valet 2010. Om inte de etablerade partierna förmår möta Sverigedemokraterna med goda argument och angripa deras positioner i sak kommer människor att undra varför vi undviker debatten. Vad värre är så lämnar vi väljarna med SD:s oemotsagda beskrivning av verkligheten.

Det är hög tid att lämna det huvudlösa bemötandet av Sverigedemokraterna bakom oss.

(Skrivet på Newsmill tidigare idag)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se