2009-09-04

Svar på Newsmill

Docent Anders Gerdmar svarar genomtänkt på min newsmillartikel om Boströmaffären,

"Vi får inte underskatta den antisemitiska potentialen som fortfarande finns och hur lätt det är att aktivera gamla stereotyper. Därför är den delning som Cwejman talar om önskvärd, som förhindrar att man blandar samman israelkritik och kritik av judar för att de är judar. Men så länge stereotyperna kring judar lever är Cwejmans önskan nog tyvärr utopisk. För inte minst media upprätthåller stereotyperna, även när man inte gör så grova kopplingar kopplingar som Aftonbladet."

Hans invändning mot min lätt idealistiska önskan om att frikoppla det judiska från Israeldebatten är helt korrekt. Kanske är det omöjligt och eventuellt är både västerlandets uråldriga antisemitism tillsammans med den muslimska världens nyvunna dito alltför starka.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se