2009-09-22

Inför en författningsdomstol nu

Skriver i Allehandan om behovet av en författningsdomstol,
Vi kommer i framtiden möta allt allvarligare problem där den privata integriteten står på spel. Att ha en stark grundlag och en författningsdomstol som enskilda medborgare kan vända sig till är den enda realistiska lösningen. Det är inte heller hållbart att i längden möta varje stycke lagstiftning med relevans för integritetsfrågor genom halvdana säkerhetsspärrar. Vad som behövs är en genomgripande genomgång av vår författning som grundlagsutredningen initierade och därefter införandet av en ordentlig författningsdomstol.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se