2009-09-28

Artikel på Newsmill om Kristdemokraterna

Skriver på Newsmill i den pågående debatten om kultureliten, "verklighetens folk" och Hägglunds nyfunna intresse för Sveriges bibliotek:
Kristdemokraternas idéarbete verkar famla i mörkret. Samtidigt som man tar ett par betydande steg bort från en värdekonservativ detaljregleringsiver tar man samtidigt ställning i frågor som i högsta grad ska avgöras av de närmast berörda. I det här fallet är det kommunerna och de medborgare som nyttjar biblioteken. Om avsikten är att lämna vänsterns paternalism och detaljreglering är det givetvis klädsamt att man inte öppnar upp för en egen kulturkonservativ sådan.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se