2009-09-24

Ny FRA-behandling

Den 14 oktober behandlas FRA återigen i riksdagen efter ett antal utskottsbehandlingar de kommande veckorna. Det finns motioner som helt vill riva upp lagen. En av dessa är underskriven av Peter Eriksson och Mona Sahlin (!). Samma Sahlin som nu gått ut och sagt i Korseld att,
"Vi kommer att riva upp den nuvarande lagen och ersätta den med en annan"
Även Lars Ohly och en rad vänsterpartister som kräver att lagen ska rivas upp. De rödgröna är eniga om att FRA ska ersättas av en ny lag. Det är givetvis mycket bra men frågan är hur denna ska se ut och vilka integritetsskydd som kommer finnas. Det är främst frågan om signalspaning i kabel som är intressant och som är problematisk i den nuvarande lagen.

Mark Klamberg skriver som vanligt ingående om frågan och landar i slutsatsen att det snarare är en fråga om gradskillnad i integritetsskydd och inte en principdiskussion om själva spaningen i kabel. Förhoppningen är att debatten om det senare kan väckas igen istället för att behandlingen nu passerar obemärkt. För tillfället verkar vi hamnat i en diskussion där alla riksdagspartier är eniga om lagen men endast debatterar dess utformning. Mycket har hänt sedan juni 2008.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se