2009-09-28

Artikel i Sundsvalls tidning om arbetsmarknaden

Skriver krönika på Sundsvalls Tidning om invandrare och exporten samt jobben,
I Sverige är möjligheterna för små företag att växa och bli lönsamma små. Detta drabbar ofta de invandrare som börjar i liten skala som småföretagare eller i familjeföretag. Genom att skapa ett system som i första hand ger stöd och i andra hand ställer krav på språkutbildning och aktivitet på arbetsmarknaden skapar man passivitet. Därför borde det givetvis vara en självklarhet att avbrutna SFI-studier ska leda till indraget bidrag. Offentligt stöd måste utan undantag innebära krav på motprestation.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se