2011-12-02

Lös grundproblemen i EU först

Skriver på Newsmill om euron och om utvecklingen mot ett a och b-lag av länder och om fortsatt eu-integration:
Europaprojektet är i grunden något positivt. Ekonomisk och politisk sammanlänkning skulle minska skillnaderna, öppna gränserna på alla sätt - inte bara de fysiska - och skapa större tillväxt. Många av de här argumenten håller än och har visat sig stämma. Europrojektet var i främst hand ett politiskt projekt, inte ett ekonomiskt, även om argumenten främst var av en ekonomisk natur. Men det går inte att bygga ett vackert hus på ett ojämnt fundament. Även vackra hus kan rasa. Vad som behövs är bestående och långsiktiga reformer. Alla tidigare fördrag måste ersättas, unionen måste göras demokratiskt legitim på riktigt, väl avgränsad och med stora möjligheter till ekonomisk flexibilitet. Ingen av lösningarna som ligger på bordet verkar dock föreslå just det här. Så länge de demokratiska bristerna är så svåra, och därmed också i realiteten de ekonomisk-institutionella, bör Sverige avvakta utvecklingen och behålla sitt utanförskap.
Läs gärna hela.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se